Mikroregion Budyňsko

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion "Budyňsko" - členské obce: Brozany nad Ohří, Budyně nad Ohří, Dolánky, Doksany, Martiněves, Mšené lázně, Nové Dvory, Přestavlky, Radovesice, Žabovřesky. Mikroregion Budyňsko sdružuje 10 obcí a v rámci tohoto svazku obsluhuje 19 místních částí. Mikroregion byl založen v roce 1998 na základě požadavků spolupráce jednotlivých členských obcí. Oblast působení se rozprostírá podél dolního toku Ohře a podhůří Českého středohoří. Významými orientačními body Mikroregionu jsou památná hora Říp a kopec se zříceninou hradu Hazmburk. Celé území je protínáno meandrovitým řečištěm Ohře. Spravované území je přístupné z dálnice D8, která míří z Prahy směrem na Teplice. Původním posláním Mikroregionu byla likvidace komunálních odpadů a rozvoj území všech obcí. Postupem doby se svazek obcí soustřeďuje na rozvoj turistického ruchu, rozvoj technické vybavenosti jednotlivých komunit, spolupráce na společných projektech vzájemné informovanosti občanů, moderních způsobů komunikace a spojení jednotlivých obcí a další činnosti podporující udržitelný rozvoj obcí v typicky zemědělské oblasti "zahrady Čech" litoměřického okresu. Již výše zmíněný rozvoj turismu spojil zájmy všech obcí právě proto, že na územích a ve správě členských obcí je řada významných kulturních a přírodních památek. Za zmínku zcela jistě stojí lázeňské sídlo Mšené lázně, kde mohou návštěvníci zmírnit nebo odstranit problémy pohybového ústrojí, v obci Doksany mohou návštěvníci navštívit klášter a jeho zahrady, které pochází z doby založení litoměřické Kapituly. V neposlední řadě musíme zmínit městskou památkovou zónu v Budyni nad Ohří, jejímž historickým srdcem je vodní hrad, pocházející ze 14. století. Podél toku řeky Ohře se na pravobřežní straně rozprostírá přírodní park Dolní poohří, jehož součástí je přírodní rezervace Pístecký les, jejíž nejzajímavějšími prvky je lužní ves vznikající rozlivy v meandrech řeky Ohře a významné centrum výskytu bledulí jarních. Tyto zajímavosti mikroregionu jsou pospojovány připravovaným projektem cyklotras, cyklostezek a pěších naučných stezek. Páteřní turistickou komunikací je cyklostezka Dolní poohří, která mikroregion spojuje s okolními sídly Litoměřice a Libchovice. Aktivity směřující k rozvoji cestovního ruchu a služeb s ním spojených, by mělo být tou nejlepší pozvánkou pro Vás čtenáře k návštěvě zajímavého území s vysokou koncentrací památek, kulturního života a v mnoha ohledech panenské přírody.

Fotogalerie

image-default

Kontakty

Telefon: 416863007

Email: medacek@budyne.cz

Kontaktní osoba: Ing. Petr Medáček,CSc.,MBA

Adresa: Mírové náměstí 65, 411 18 Budyně nad Ohří