Šatov

Obec Šatov leží asi 10 km jihozápadně od Znojma. Má přibližně 1200 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází již z roku 1201. Na městečko byl Šatov povýšen 29.7.1497. V obci je řada významných stavebních památek, kromě kostela a kaple Božího hrobu je to fara z 18. stol., řada soch a pozdně renesančních božích muk, 38 historicky hodnotných domů (stavby klasicistní a historizující). Nejstarší dochovanou stavbou je gotické jádro kaple Božího hrobu za kostelem, v jejímž suterénu je dochován románský fragment. Farní kostel sv. Martina je v jádru pozdně gotický. Od r. 1586 je v Šatově škola – původně česká, od třicetileté války do r. 1918 německá. Za severní záhumenní cestou je řada lisoven s vinnými sklepy, některé architektonicky a konstrukčně velmi hodnotné. V okolí Šatova se vyskytují významné krajinné prvky, mezi něž patří chráněný přírodní výtvor Havranické skalky v severozápadní části obce. Na východě je terénní morfologie poznačena vytěženými prostorami cihlářských a keramických hlín u tratě ČD. Obec je známá hlavně díky firmě Znovín Znojmo a.s. se sídlem v Šatově, která představuje a nabízí ucelený vinařský turistický program, jako např. návštěvu proslulé vinice Šobes, známé svoji jedinečnou polohou, posezení v Moravském sklípku, návštěvu archivního sklepa Rücker nebo návštěvu Šatovského malovaného sklepa, který je světovou raritou. Jde o naivní umění malované na pískovcových stěnách sklepa. Obrazy vytvořil jednoruký lidový malíř při svíčce. Přes obec vede mezinárodní cyklotrasa Greenways z Prahy do Vídně. Pro zájemce o vojenskou historii je nově otevřen pěchotní srub MJ-S 3 „Zahrada“.

autoservis kaplička klimatizace kostel naučná stezka poznávací turistika veřejný internet vojenské opevnění autobusové spojení cyklostezka, cykloturistika možnost ubytování prodejna potravin restaurace tenis vinařská oblast vlakové spojení

Kalendář akcí

Aktuálně se v obci nekoná žádná akce. Zvolte si jiný den.

Fotogalerie

image-default

Firmy v obci a jejim okolí


Kontakty

Kraj: Jihomoravský kraj

Okres: Znojmo

Telefon: 515 221 662

Email: ousatov@volny.cz

Web: www.obecsatov.cz