Svazek obcí regionu Písecko

Koordinace postupů při řešení problémů týkajících se: rozvoje samosprávy obcí, hospodářského, soc. a kult. života obcí, vztahu k org. státní správy a vyšších samosprávných celků. Další společné aktivity k následujícím účelům: podpora zemědělského a nezemědělského podnikání, řešení problémů a důsledků nezaměstnanosti, rozvoj a diversifikace nezemědělských prostorů, společná péče o památky v regionu, využití netradičních zdrojů energie, zejména biomasy, podpora venkovské turistiky při současném řešení dalších akcí místních programů obnovy, společná řešení sociálních služeb a zdravotní péče, marketing venkovské turistiky, zpracování nabídkových produktů, podpora společných řešení směřujících k vyjasnění majetkových poměrů ve vlastnictví nemovitostí v regionu, společná příprava projektů pozemkových úprav, podpora řešení dopravní obslužnosti týkající se více obcí, spolupráce a výměna know-how mezi partnerskými obcemi ČR a zemí EU, zřízení studijního, koordinačního a informačního centra pro podporu řešení společné problematiky, vzájemná pomoc při řešení problematiky životního prostředí, především v oblasti odpadů, znečišťování ovzduší a vodních toků, společná příprava projektu rozvoje území. Spolupráce s rra v Českých Budějovicích, odbory strategického a reg. rozvoje městských úřadů, Jihočeskou hospodářskou komorou, Jihočeskou centrálou cestovního ruchu a mikroregiony Milevska, Severního Písecka, Blanicko-otavským a Mezi Vltavou a Otavou.

Kontakty

Telefon: 380602025

Email: sorp@sorp.cz

Web: http://www.sorp.cz

Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Sládek

Adresa: Velké náměstí 114/3, 39701 Písek